Har du någon gång försökt borra i betong eller sten och upptäckt att det tar tid och är väldigt jobbigt? Det är i sådana situationer en borrhammare är bra att ha till hands. En borrhammare är ett verktyg som inte alla känner till men är ack så viktig att ha i sin verktygslåda.

Borrhammare eller slagborrsmaskin?

Om du vet med dig att du ibland har behov att borra i hårda material som betong eller sten är borrhammare det bättre valet. En slagborrmaskin i samma prisklass som en borrhammare har inte alls likvärdig kapacitet att borra i hårda material. Borrhammaren tar sig igenom sten och betong som om det vore smör! Har du inte borrat med en borrhammare tidigare kommer du snabbt inse hur stor skillnaden faktiskt är mot en slagborrmaskin.

Borrar och mejslar

Med en borrhammare kan du förutom borrar även koppla in olika mejslar. När du har en mejsel i din borrhammare kan även hacka i stenar eller jämna till ojämnheter på en betongplatta. Det är en mycket uppskattad extrafunktion till borrhammaren. Att däremot försöka klyva stenar eller borra sönder större stenar är inte lämpligt med en borrhammare.

Slagfunktion är valbart på många modeller

Många borrhammare har du möjligheten att växla mellan olika lägen, exempelvis:

  • Endast slagfunktion
  • Endast borrfunktion
  • Slag- i kombination med borrfunktion

Därför kan även en borrhammare användas som en vanlig borrmaskin för att borra i exempelvis trä eller metall.

Väldigt långa borrar

Till borrhammare kan du köpa väldigt långa borrar om du till exempel behöver borra igenom en fasad eller göra andra djupa hål. Eftersom det är så pass enkelt att växla mellan de olika lägena är borrhammaren ett ypperligt verktyg för just djupa borrhål, där olika material behöver borras igenom.Next Article