När man endast behöver kapa få träbitar eller om man inte har tillgång till el, är en handsåg bra att ha till hands. Åker man ofta på skogsvägar kan en så kallad fogsvans eller till och med en bågsåg vara bra att packa ned i bagageluckan. Att behöva vända på grund av ett träd har fallit över vägen vill man ju helst undvika.

Tre vanliga typer av handsågar

Tre typer av sågar kommer vi gå igenom nedan:

  • Fogsvans
  • Bågsåg
  • Bågfil

Fogsvans

Den absolut mest vanliga typen av handsåg som vi alla någon gång har stött på. Bladet är något triangelformat, tillverkat av metall med mellanstora tänder och ett handtag av trä eller plast. Fogsvans används oftast till att såga brädor och reglar.

Bågsåg

En bågsåg liknar en pilbåge på sätt och vis med dess C-formade metallram som ett bandformat sågblad spänns mellan. Sågbladet har grova tänder som snabbt gräver sig in i trämaterialet. En bågsåg använder du oftast till att fälla träd eller allmänt röja med.

Bågfil

Liknande konstruktion som en bågsåg men i mindre format och små tänder. En bågfil används främst för att såga i metall med. Bågfilen går dock även att använda till trä om man vill ha fina snitt!Next Article