När flera träd ska fällas och träden ska kapas till stockar för att sedan klyvas till ved, är det vettigt att använda en motorsåg istället för att såga för hand. Det sparar du mycket tid och energi på.

Säkerhet vid användande av motorsåg

Motorsågar ska man ha respekt för. Allt för ofta sker olyckor med motorsåg och därför är säkerhet vid användande av motorsåg av högsta vikt.

Utrustning att införskaffa när du ska såga med motorsåg:

  • Motorsågshandskar
  • Motorsågsbyxor
  • Skyddsstövlar
  • Hjälp med visir
  • Hörselkåpor

Förutom att använda all skyddsutrustning är även hantering av motorsåg viktigt. Sågar du på någon annans mark behöver du även skaffa ett motorsågskörkort för att få använda en motorsåg.

Läs bruksanvisningen

Motorsåg är en maskin man definitivt behöver läsa bruksanvisningen innan man börjar använda den. I bruksanvisningen finns även grundläggande tips på hur du avkvistar, fäller träd och sågar stockar till mindre delar. Det finns gott om goda råd för nybörjaren!

En av de viktigaste säkerhetstipsen är att aldrig ha kedjan i rörelse när du rör dig runt i skogen. Det är lätt hänt att man snubblar på en gren eller stubbe och råkar ut för en allvarlig olycka.

Start av bensindriven motorsåg

När motorsågen inte har använts på ett tag kan det krävas många ryck i snöret innan motorsågen startar. Men genom att lära känna din motorsåg kommer du snabbt komma in i tekniken för hur du startar den.

Se till att motorsåg och choke är på och börja sedan dra i snöret. När du hör att motorsågen nästan går igång är det dags att slå av choken, annars finns risken att motorn blir sur. Blir motorn sur finns ingen möjlighet att sågen ska starta, utan då är det bara att ta en kaffepaus och testa igen lite senare.

När motorn går igång lossar du på kedjebromsen och gasar fullt. Släpp på gasen efter ca 5 sekunder, börjar motorn lägga av kan du snabbt slå på och av choken igen. Du kommer direkt se att motorn varvar upp igen med hjälp av den korta stunden med choke.Previous Article