Handverktyg

Verktyg inom fastighetsbranschen

När det kommer till fastighetsbranschen finns det en mängd olika typer av bolag. En del fokuserar på fastighetsskötsel medan andra hjälper till med teknisk förvaltning. Beroende på vilka tjänster företaget erbjuder så används också olika typer av verktyg. Av denna anledningen kommer denna artikel att kolla närmre på några av de olika bolagen som är verksamma inom fastighetsbranschen och vilka verktyg de använder.

Förvaltning av fastigheter

När det kommer till förvaltning av fastigheter finns det företag som tar på sig det fullständiga ansvaret för en fastighet. Det kan röra sig om en privat fastighet, bostadsrättsförening eller företagsfastighet. Genom att ta på sig det fullständiga ansvaret för fastigheten tar förvaltaren hand om exempelvis skötsel, drift och optimering, underhåll och ekonomi. I sin tur är verktygen för ett förvaltningsföretag ofta digitala. Ett exempel är inom teknisk förvaltning vilket innebär juridiska och tekniska verktyg, vilka i sin tur används av förvaltaren. Verktygen inom detta yrke är på så sätt inte praktiska, utan de är i formen av kunskap, erfarenhet och dokumenthantering. Genom denna kunskap och erfarenhet kan fastighetsförvaltare ta fram lösningar inom underhållsplaner och åtgärder på problem kring fastigheten.

Verktyg för fastighetsskötare

Till skillnad från fastighetsförvaltare är verktygen för fastighetsskötare mer praktiska. Detta genom att fastighetsskötare använder sig av olika typer av verktyg för att se till att fastigheten ser bra ut och är i ett bra skick. I praktiken kan det exempelvis handla om att en fastighetsskötare använder handslipmaskiner för att slipa en vägg som blivit skadad och behöver åtgärdas.

Det bör dock tilläggas att även fastighetsskötare använder sig av sin kunskap och erfarenhet i sitt dagliga arbete. Det finns också fastighetsskötare som använder sig mer av kunskap och erfarenhet än praktiska verktyg. Exempelvis om man jobbar inom el och värme och ansvarar och för en viss fastighet måste man kunna granska siffror för att förstå hur el och värme fördelas. På så sätt finns det också jobb inom fastighetsbranschen som använder sig av både kunskap och praktiska verktyg. Således är begreppet verktyg föränderligt beroende på vilken typ av yrke man har och hur man väljer att definiera det. Dock spelar båda typerna av verktyg en väldigt stor roll när det kommer till hantering av fastigheter.